top of page
asociación.png

Associacions juvenils 

Una associació juvenil és una organització formada per i per a joves, que es comprometen a participar en activitats conjuntes d'acord amb uns objectius, interessos i gustos comuns.

A través d'una associació juvenil podràs:
  Compartir experiències i opinions amb altres joves 
  Lluitar per objectius comuns amb més força i eficàcia 
  Intercanviar interessos i aficions 
  Organitzar activitats culturals, esportives, lúdiques, socials, etc. 
  Potenciar la vida cultural i la participació dels joves en la societat 

bottom of page