top of page
formaci%C3%B3%20associaci%C3%B3%20juveni

pero...

com formem una associació juvenil?

Per a institucionalitzar una associació juvenil necessites seguir els següents passos:

  1. Ser un grup d'almenys 3 joves majors de 14 anys i menors de 30, que voluntàriament desitgeu juntar-se amb finalitats de promoció, formació, integració social o utilització del temps lliure sense ànim de lucre. 

  2. Redactar una acta de constitució o en la qual s'especificaran les finalitats de l'associació, així com el llistat de membres fundadors i/o fundadores.

  3. Redactar unes normes i estatuts de l'associació

  4.  Una volta preparada la documentació, hi ha que registrar-la juntament amb una instància en aquest enllaç.  

  5. L'associació juvenil rebrà del Registre d'Associacions la resolució de la inscripció.

  6.  Sol·licitar el Codi d'Identificació Fiscal (C.I.F.). 

  7. Una vegada registrada l'associació es pot sol·licitar l'ingrés al Cens d'Associacions Juvenils i Entitats Prestadores de Serveis a la Joventut, a l'IVAJ.

En el mateix moment que un grup de joves (mínim tres) decideixen unir-se per a realitzar una activitat pel mateix interés, naix un moviment associatiu.
Quan aquest moviment s'institucionalitza es converteix en una associació juvenil.

TENIU DUBTES?

Veniu a l'Oficina d'Informació Juvenil i vos orientarem en el procediment. 

bottom of page